AMACIMIZ

Tarımsal işletme sahiplerinin bilgi, teknik ve yöntemler ihtiyaçlarının zamanında ve yeterli düzeyde karşılanması ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacı ile hazırlanmıştır.